Startul înscrierilor la Femeia Antreprenor 2024

Startul înscrierilor la Femeia Antreprenor 2024

Conform Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, sesiunea de înscrieri pentru programul Femeia Antreprenor 2024 ar putea începe în luna august. Acest program are ca scop susținerea și stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii conduse de femei antreprenor. Se estimează că aproximativ 4.000 de beneficiari vor primi ajutor de minimis în perioada 2024-2027, iar în anul 2024 se preconizează selectarea a 1.000 de beneficiari. Programul are un buget estimat la aproximativ 200 de milioane de lei.

Acest program oferă susținere financiară și oportunități de dezvoltare pentru femeile antreprenor din România. Câștigarea finanțării prin programul Femeia Antreprenor 2024 poate aduce beneficii semnificative în ceea ce privește creșterea și extinderea afacerii. Înscrierile la acest program pot reprezenta o oportunitate unică pentru antreprenoarele din întreaga țară.

Programul Femeia Antreprenor 2024 – Eligibilitate și Valoarea Sprijinului Financiar

Programul Femeia Antreprenor 2024 este o oportunitate deosebită pentru întreprinderile mici și mijlocii conduse de femei să obțină sprijin financiar pentru înființare și dezvoltare. Pentru a putea beneficia de acest program, firmele trebuie să îndeplinească anumite cerințe de eligibilitate.

În primul rând, femeile antreprenor trebuie să dețină cel puțin 50% din capitalul social al companiei lor și pot fi implicate în orice domeniu de activitate comercială. Acest lucru oferă oportunitatea tuturor femeilor antreprenor, indiferent de sfera lor de expertise, să aplice pentru sprijin financiar în cadrul acestui program.

Pentru a fi considerate eligibile, firmele trebuie să îndeplinească și alte condiții. Printre acestea, se numără crearea a minim 2 locuri de muncă. Prin aceasta, programul încurajează femeile antreprenor să contribuie la crearea și menținerea locurilor de muncă în economia locală, un aspect deosebit de important pentru dezvoltarea comunității.

De asemenea, valorarea sprijinului financiar oferit prin program este de 95% din valoarea totală a proiectului. Beneficiarul trebuie să contribuie cu o sumă de 5% din valoarea proiectului ca aport propriu. Totuși, pentru a beneficia de un punctaj suplimentar de 10%, beneficiarul poate depăși această contribuție și poate aduce un aport extra beneficiar.

Programul Femeia Antreprenor 2024 se axează pe susținerea financiară a întreprinderilor mici și mijlocii conduse de femei antreprenor, contribuind astfel la dezvoltarea și consolidarea mediului de afaceri din România. Prin crearea de locuri de muncă și impulsionarea antreprenoriatului feminin, programul vine în sprijinul femeilor din mediul de afaceri și le oferă șansa de a-și dezvolta propriile afaceri și de a contribui la prosperitatea economică a țării.

Procesul de selecție și punctarea proiectelor

Procesul de selecție a proiectelor câștigătoare în cadrul programului Femeia Antreprenor 2024 se desfășoară conform unui sistem de punctaj stabilit în grila de evaluare. Cererile de finanțare sunt analizate în funcție de punctajul obținut, iar proiectele sunt selectate în ordine descrescătoare, asigurând astfel transparența și obiectivitatea în procesul de selecție.

Printre criteriile de punctare se numără:

  • Realizarea unui aport propriu la dezvoltarea proiectului;
  • Crearea de locuri de muncă prin implementarea proiectului;
  • Investiții în echipamente tehnologice pentru eficientizarea activităților;
  • Absolvirea cursurilor de competențe digitale și antreprenoriale pentru îmbunătățirea abilităților manageriale;
  • Obținerea profitului net în urma implementării proiectului;
  • Înregistrarea la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci sau Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală.

Scopul acestor criterii este de a asigura că proiectele selectate prin intermediul programului Femeia Antreprenor 2024 sunt cele mai promițătoare și oferă beneficii semnificative atât pentru întreprinderile câștigătoare, cât și pentru economia locală.

“Procesul de selecție este una dintre etapele cruciale ale programului Femeia Antreprenor 2024. Ne dorim să evaluăm și să selectăm proiectele care demonstrează cel mai mare potențial de dezvoltare și impact pozitiv în comunitatea antreprenorială românească.”

Programul Femeia Antreprenor 2024 promovează punctajul ca metrică obiectivă pentru evaluarea și selecția proiectelor, asigurând astfel un proces transparent și echitabil pentru toate cererile de finanțare depuse. Această abordare încurajează femeile antreprenoare să prezinte proiecte de calitate, care să aducă valoare adăugată în domeniile lor de activitate și să contribuie la dezvoltarea durabilă a economiei României.

Astfel, prin intermediul programului Femeia Antreprenor 2024, femeile antreprenor din România au oportunitatea de a beneficia de sprijin financiar și consultanță specializată pentru dezvoltarea afacerilor lor, contribuind astfel la înflorirea sectorului antreprenorial și la creșterea economică a țării.

Programul She’s Next pentru dezvoltarea antreprenoriatului feminin

ING Bank România și Visa lansează programul She’s Next, prin care își propun să sprijine dezvoltarea antreprenoriatului feminin în România. Acest program oferă antreprenoarelor sesiuni de mentorat și coaching pentru creșterea afacerii lor și șansa de a câștiga granturi în valoare de 10.000 de euro.

“Programul She’s Next ne oferă posibilitatea de a interacționa cu alte femei antreprenoare și de a învăța de la experiența lor. De asemenea, mentoratul și coaching-ul sunt de neprețuit pentru dezvoltarea afacerii mele.” – Ana, antreprenoare în domeniul designului interior

Un studiu realizat de Visa și ING Bank România arată că pentru femeile antreprenor din România, birocrația și condițiile dificile de piață sunt principalele obstacole în dezvoltarea afacerilor lor. Prin intermediul programului She’s Next, ING Bank și Visa își propun să ofere sprijin și să ajute femeile antreprenor să depășească aceste obstacole și să-și dezvolte afacerile.

“Programul She’s Next m-a ajutat să îmi dezvolt abilitățile de management și să obțin finanțarea necesară pentru extinderea afacerii mele. Recomand acest program tuturor femeilor antreprenoare în căutare de sprijin și resurse.” – Maria, antreprenoare în domeniul alimentației sănătoase

Prin intermediul sesiunilor de mentorat și coaching, femeile antreprenoare din România au oportunitatea de a-și consolida cunoștințele în domenii precum strategia de afaceri, marketingul, managementul financiar, gestionarea personalului și dezvoltarea personală. De asemenea, granturile acordate în cadrul programului She’s Next permit accesul la resurse financiare necesare pentru investiții în tehnologie, echipamente sau alte aspecte-cheie ale afacerii.

Sprijin pentru dezvoltare și succes

Prin implicarea în programul She’s Next, femeile antreprenoare nu beneficiază doar de sprijin financiar, ci și de o comunitate puternică și susținătoare. Această comunitate oferă oportunități de networking, schimb de idei și colaborare, facilitând astfel dezvoltarea unui ecosistem solid pentru antreprenoriatul feminin în România.

Programul She’s Next pune accent pe diversitate și incluziune, având ca obiectiv promovarea egalității de șanse în mediul antreprenorial din România. Antreprenoarele din diverse domenii de activitate sunt încurajate să se alăture programului și să-și aducă contribuția la dezvoltarea economică și socială a țării.

Prin intermediul programului She’s Next, ING Bank România și Visa oferă femeilor antreprenoare oportunitatea și resursele necesare pentru a-și dezvolta afacerile și a-și atinge obiectivele de succes. Mentoratul, coaching-ul și granturile contribuie la creșterea performanței și a competitivității afacerilor conduse de femei în România.

Programul Femeia Antreprenor 2024 – Modificări și condiții de finanțare

Programul Femeia Antreprenor 2024 a suferit anumite modificări față de ediția precedentă, aducând cu sine noi și interesante oportunități pentru femeile antreprenor. O astfel de modificare importantă este acordarea unui punctaj suplimentar pentru firmele care funcționează în cadrul unui incubator de afaceri autorizat. Aceasta vine ca o recunoaștere a beneficiilor pe care le aduce acest mediu de susținere și dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii conduse de femei.

O altă modificare semnificativă în cadrul programului Femeia Antreprenor 2024 se referă la condițiile de finanțare. Pentru a beneficia de finanțare nerambursabilă, în ediția din 2024 este necesar ca femeile antreprenor să mențină locurile de muncă create pe o perioadă de minimum 30 de luni. Această măsură are scopul de a asigura că investițiile realizate prin intermediul programului vor avea un impact durabil asupra economiei și asupra angajaților implicați în aceste întreprinderi.

În plus, programul Femeia Antreprenor 2024 oferă posibilitatea de a finanța cheltuieli suplimentare, cum ar fi consultanța și salariile angajaților. Acest aspect este deosebit de important, deoarece furnizează resurse suplimentare pentru dezvoltarea afacerilor și pentru gestionarea competențelor necesare.

Pentru a accesa finanțarea nerambursabilă, femeile antreprenor trebuie să depună cereri de finanțare în conformitate cu procedurile de implementare Femeia Antreprenor 2024 și să îndeplinească toate condițiile stabilite de program. Astfel, ele vor putea beneficia de sprijin financiar pentru a-și dezvolta afacerile și a contribui activ la dezvoltarea economiei locale și naționale.

Pentru a afla mai multe detalii despre modificările și condițiile de finanțare ale programului Femeia Antreprenor 2024, puteți consulta site-ul oficial al programului sau puteți solicita informații suplimentare de la reprezentanții autorităților competente și organizațiilor de sprijin pentru antreprenori.

Programul Femeia Antreprenor 2024 – Cheltuieli eligibile și excepții

Programul Femeia Antreprenor 2024 oferă oportunități valoroase întreprinderilor mici și mijlocii conduse de femei antreprenor în ceea ce privește finanțarea și sprijinul pentru dezvoltare. Programul acoperă o varietate de cheltuieli eligibile, inclusiv achiziționarea de echipamente tehnologice, spații de lucru, mijloace de transport, mobilier, site-uri de prezentare, cursuri de dezvoltare și cheltuieli financiare.

Pentru a se califica pentru finanțare, antreprenoarele trebuie să demonstreze că aceste cheltuieli sunt esențiale pentru creșterea și dezvoltarea afacerii lor. De exemplu, achiziționarea de echipamente tehnologice noi poate îmbunătăți eficiența operațională și potențialul de creștere al unei întreprinderi.

De asemenea, finanțarea poate fi utilizată pentru achiziționarea de spații de lucru potrivite, care să răspundă necesităților specifice ale afacerii și să permită planificarea și dezvoltarea adecvată a echipelor de lucru.

Pe de altă parte, mijloacele de transport pot juca un rol esențial în dezvoltarea unei afaceri prin asigurarea unei logistici eficiente și a unui flux de livrare prompt.

Programul Femeia Antreprenor 2024 acoperă, de asemenea, cheltuieli legate de mobilier, inclusiv echipamente de birou și mobilier necesar pentru desfășurarea activității.

De asemenea, este important de menționat că programul se concentrează pe dezvoltarea afacerilor online, iar finanțarea poate fi utilizată pentru crearea și dezvoltarea unui site de prezentare sau a unui magazin online.

O altă oportunitate valoroasă oferită de programul Femeia Antreprenor 2024 este finanțarea cursurilor de dezvoltare. Acestea pot oferi antreprenoarelor cunoștințele și competențele necesare pentru a-și optimiza afacerea și pentru a face față provocărilor pieței actuale într-un mod eficient.

În ceea ce privește cheltuielile financiare, programul poate acoperi costuri precum tarifele bancare, costurile de contabilitate și alte cheltuieli asociate cu funcționarea și administrarea afacerii.

În ciuda gamelor largi de cheltuieli eligibile, este important de menționat că programul Femeia Antreprenor 2024 are și excepții. Aceste excepții includ finanțarea proiectelor din domeniul mineritului crypto și a activităților de astrologie și spiritism, care nu sunt considerate eligibile pentru acest program de finanțare.

Pentru a profita de oportunitățile oferite de programul Femeia Antreprenor 2024 și pentru a solicita finanțare, antreprenoarele trebuie să îndeplinească cerințele specifice și să prezinte un plan de afaceri solid și detaliat, care să evidențieze nevoile și potențialul de creștere ale întreprinderii lor.

Oportunități de dezvoltare și sprijin pentru femeile antreprenor

Programul Femeia Antreprenor 2024 oferă femeilor antreprenor din România oportunități unice de dezvoltare și sprijin. În colaborare cu ING Bank România, Visa oferă acces la resurse educaționale și inițiative care să vină în ajutorul micilor antreprenori. Cu ajutorul acestor resurse, femeile antreprenor pot să își dezvolte afacerile și să aibă mai multă încredere în succesele viitoare.

Unul dintre parteneriatele cheie ale programului este cu platforma Marile Afaceri Mici, dezvoltată de Visa. Prin intermediul acestei platforme, antreprenoarele au posibilitatea de a accesa susținere financiară și resurse pentru dezvoltarea afacerilor mici. Astfel, ele pot avea parte de suport în luarea deciziilor financiare și în utilizarea tehnologiei pentru a-și eficientiza afacerile.

Programul Femeia Antreprenor 2024 oferă o gamă largă de opțiuni de susținere, inclusiv consiliere și asistență înregistrare ONRC, asistență financiară și acces la tehnologie și servicii financiare inovatoare. Toate acestea sunt menite să le ajute pe femeile antreprenor să crească și să se dezvolte într-un mediu de afaceri competitiv.

Oportunitățile de dezvoltare și sprijin oferite de programul Femeia Antreprenor 2024 contribuie la promovarea egalității de gen în mediul antreprenorial. Prin facilitarea accesului la resurse și prin crearea unui mediu propice dezvoltării, femeile antreprenor au șansa de a-și realiza visele și de a contribui la creșterea economiei locale și globale.

FAQ

Care este data de start a înscrierilor pentru programul Femeia Antreprenor 2024?

Conform Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, sesiunea de înscrieri pentru programul Femeia Antreprenor 2024 ar putea începe în luna august.

Ce scop are programul Femeia Antreprenor 2024?

Programul Femeia Antreprenor 2024 are ca scop susținerea și stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii conduse de femei antreprenor.

Câți beneficiari se estimează că vor primi ajutor de minimis în perioada 2024-2027 în cadrul programului Femeia Antreprenor 2024?

Se estimează că aproximativ 4.000 de beneficiari vor primi ajutor de minimis în perioada 2024-2027, iar în anul 2024 se preconizează selectarea a 1.000 de beneficiari.

Care este bugetul estimat al programului Femeia Antreprenor 2024?

Programul Femeia Antreprenor 2024 are un buget estimat la aproximativ 200 de milioane de lei.

Cine poate beneficia de programul Femeia Antreprenor 2024?

Programul Femeia Antreprenor 2024 este destinat întreprinderilor mici și mijlocii conduse de femei, cu sau fără activitate comercială, care dețin cel puțin 50% din capitalul social al companiei.

Care sunt condițiile de eligibilitate pentru programul Femeia Antreprenor 2024?

Pentru a fi eligibile, firmele trebuie să îndeplinească mai multe condiții, printre care crearea a minim 2 locuri de muncă, obținerea unei punctaje minime de 50 de puncte și îndeplinirea cerințelor privind valoarea ajutorului nerambursabil și aportul beneficiarului.

Care este valoarea sprijinului financiar oferit prin programul Femeia Antreprenor 2024?

Valoarea sprijinului financiar oferit prin programul Femeia Antreprenor 2024 este de 95% din valoarea totală a proiectului, cu o contribuție de 5% din partea beneficiarului.

Există posibilitatea unui aport suplimentar în cadrul programului Femeia Antreprenor 2024?

Da, pentru cei care depășesc contribuția de 5% și aduc un aport suplimentar, este prevăzut un punctaj suplimentar de 10%.

Cum se realizează selecția proiectelor câștigătoare în cadrul programului Femeia Antreprenor 2024?

Procesul de selecție a proiectelor câștigătoare se va realiza pe baza unui sistem de punctaj conform criteriilor stabilite în grila de evaluare. Cererile de finanțare vor fi analizate în funcție de punctajul obținut, iar proiectele vor fi selectate în ordine descrescătoare.

Ce criterii sunt luate în considerare în procesul de punctare a proiectelor?

Printre criteriile de punctare se numără realizarea unui aport propriu, crearea de locuri de muncă, investițiile în echipamente tehnologice, absolvirea cursurilor de competențe digitale și antreprenoriale, obținerea profitului net și înregistrarea la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci sau Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală.

Care este obiectivul programului She’s Next lansat de ING Bank România și Visa?

Programul She’s Next lansat de ING Bank România și Visa are ca obiectiv sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului feminin în România, oferind antreprenoarelor sesiuni de mentorat și coaching pentru creșterea afacerii lor și șansa de a câștiga granturi în valoare de 10.000 de euro.

Care sunt principalele obstacole în dezvoltarea afacerilor femeilor antreprenor din România, conform unui studiu realizat de Visa și ING Bank România?

Conform studiului, principalele obstacole în dezvoltarea afacerilor femeilor antreprenor din România sunt birocrația și condițiile dificile de piață.

Ce sprijin oferă programul She’s Next pentru femeile antreprenor?

Prin intermediul programului She’s Next, ING Bank și Visa își propun să ofere sprijin și să ajute femeile antreprenor să depășească obstacolele și să-și dezvolte afacerile. Programul oferă acces la resurse educaționale și inițiative care să vină în ajutorul micilor antreprenori și să le faciliteze accesul la tehnologie și servicii financiare.

Ce modificări și condiții de finanțare aduce programul Femeia Antreprenor 2024 față de ediția precedentă?

Printre modificările și condițiile de finanțare aduse de programul Femeia Antreprenor 2024 se numără punctajul suplimentar pentru firmele care funcționează în cadrul unui incubator de afaceri autorizat, menținerea locurilor de muncă create pe o perioadă de minimum 30 de luni și posibilitatea de a finanța cheltuieli suplimentare, cum ar fi consultantul și salariile angajaților.

Ce cheltuieli pot fi acoperite prin programul Femeia Antreprenor 2024?

Programul Femeia Antreprenor 2024 acoperă o varietate de cheltuieli eligibile, inclusiv achiziționarea de echipamente tehnologice, spații de lucru și mijloace de transport. De asemenea, se pot finanța costurile asociate cu site-ul de prezentare, magazinul online, cursurile de dezvoltare, cheltuielile financiare și altele. Totuși, mineritul crypto și activitățile de astrologie și spiritism sunt excluse de la finanțare în cadrul programului.

Ce oportunități de dezvoltare și sprijin sunt oferite femeilor antreprenor prin programul Femeia Antreprenor 2024?

Programul Femeia Antreprenor 2024 oferă oportunități de dezvoltare și sprijin pentru femeile antreprenor, inclusiv acces la resurse educaționale și inițiative care să vină în ajutorul micilor antreprenori și să faciliteze accesul la tehnologie și servicii financiare. Prin intermediul platformei Marile Afaceri Mici, Visa oferă susținere financiară și resurse pentru dezvoltarea afacerilor mici, contribuind astfel la creșterea economiei locale și globale.EkoNews

Articole Recente